Barter Nedir?

Avantajları Nelerdir?

Sistem Nasıl Çalışır?

İhtiyaç duyulan mal veya hizmetin, satılan mal veya hizmet karşılığında satın alınmasına Barter denir. İlk uygulanışı takas yöntemi olan Barter Sistemi, organizatör bir şirket aracılığı ile çoklu takas yöntemini geliştirmiştir. Barter Şirketi, firmaları barter sistemini kullanmaya davet ederken satış teklifi ve alım talebi bilgilerini alarak karşılaştırmalar yapar. Barter Sisteminin en önemli araçları satış teklifi ve alım talebi bilgileridir. Bu bilgiler ile barter havuzundan bahsetmek mümkün olabilir. Barter havuzu bir aidiyet duygusu ile hareket edebilen firmaları bir araya getiren barter şirketi tarafından oluşturulur. Rotacity barter havuzu, geniş açılımlı ve dünyada en kapsamlı sektör dağılımına sahip bir pazardır.

 

Barter sistemi, üye firmaların arzlarının satışı ve taleplerinin karşılanması esasında çalışır ve talepler için ilgili firmaları Barter Pazarı'nda birlikte çalışmaya davet ederek büyür. Satış yaparak alacaklanan firma ihtiyaçlarını barter havuzunda bulunan üye firmaların satışa sundukları mal veya hizmetlerden karşılar. Her firma ihtiyaçlarını barter havuzunda bulunan üye firmaların satışa sundukları mallardan ve hizmetlerden karşılar.

 

Barter havuzu, üye firmaların taleplerinin karşılanması amacında yeni üyelerin katılımı ile her geçen gün büyümekte ve havuzda satış teklifi edilen ürün portföyü zenginleşmektedir. İhtiyaçlar için kullanıldığında barter bir finansman sistemidir. Barter sistemi ile ürün satın alan firma nakit ödeme yapmaz; sisteme TL ile borçlanır.

 

Üye firma 12 ay vadeli sıfır faizli TL kredisi kullanır. İhtiyaçları için barter sistemini kullanan firma, sistemi kullandığı oranda nakit tasarruf eder, aynı oranda işletme sermayesi ihtiyacını aşağı çeker. Barter havuzunda yer alan firma, pazardan gelen sürekli ve güvenilir talebi karşılamak için atıl kapasitesini değerlendirir. Atıl kapasiteyi harekete geçirmek için gerekli finansmanı, barter havuzunda sağlamaktadır.

 

Ürünlerin fiyatı, kalitesi, teslimat şartları alıcı ve satıcı arasında belirlenir. Üye firmalar, her sektörde rekabet ortamını sağlayacak sayıda satıcı ile karşılaşırlar. Ancak, havuzda arz talep dengesi gözetildiğinden; aynı ürünü üreten, zarar ettirici rekabet teşkil edecek sayıda üyeye izin verilmez.

Nakdiniz Kasanızda Kalır

Bir Barter üyesi sisteme dahil olurken bir talebin karşılanması dikkate alınmıştır. Bu nedenle üyeliklerin başlangıçları %95 gibi bir oranla firmalar satış yaparak alacaklı olurlar. Rotacity’ın proje yaklaşımlı hizmeti ile satış ve alış yapacak olan üye Barter işlemlerinde birkaç adım ilerisine hazırlıklıdır. Satınalma süreci başladığında nakit vererek ihtiyacını karşılayacağı bir ürünü, daha önce satışını yaptığı ürün alacağına karşılık satın alabilir. Bu süreçlerin ilk adımı olan satış ayağında ise üyenin sattığı ürün özellikle de kendisinden çok satın alan için daha çok önemli ise yürütülen Barter satış ve alış faaliyetleri nakdin tasarrufunu tam olarak sağlamaktadır.

 

Pazarınızı Genişletir

Barter Sisteminin önemli avantajlarından biri firmaların halen sürdürdükleri pazarlama faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek olarak gelmesidir. Özellikle girişimcilerin başlangıç yıllarında Barter Ortak Pazarı oldukça ciddi bir satış potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken dönemde Barter Sistemi, çok iyi bir geçiş süreci sağlar. Rotacity Ortak Pazarı ağırlıklı Kobi’lerden oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir Pazar içinde her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği imkanı bulunmaktadır.

 

Alımlarınızı Güçlendirir

Barter Sistemi kullanılırken alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti kalkar. Firmalar satınalma faaliyetlerinde daima teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri nakit teklifler yanında Barter Ortak Pazarındaki üyelerden de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine sahip olan üye alım yapmak istediği mal veya hizmeti Barter ile alım yapabilir.

 

Rekabet Üstünlüğü Sağlar

Uzun süreler ile Barter sistemini kullanan üye firmalar ürünlerinin hammaddesini ya da yarı mamullerini de Barter ile sağlamaya başladığında fiyat politikasında düzenlemelere giderler. Burada özellikle rekabetin acımasız yönü olan fiyat indirimi silahını kullanabilir.

 

Yeni İşbirlikleri Sunar

Barter Ortak Pazarı’nda firmalar bir birleri ile çalışarak yeni vizyonlara doğru adım atabilmektedir. Normal faaliyetlerini sürdüren bir firma Barter Sisteminin getirdiği geniş açılımı sayesinde farklı ve karlı yeni girişimlere zemin oluşturabilmektedir. Üye böyle bir çalışma ortamında hem işlerini genişletip büyütebilmekte hem de karını artırabilmektedir.

 

Atıl Kapasitenizi İşletir

Rotacity, üye firmalara alternatif ticaret ve finans modeli olan Barter’ı kullanmalarını önerirken başlangıçta atıl olan iş gücünü ve kapasitenin zorlanarak %5 ila 10 arasında bir fazla üretim yapılmasını talep eder. Bu ürünler Barter sistemine arz edilir. Talep karşılığında satışları gerçekleştiğinde kar oranında artış gerçekleşir. Elde edilen alacak ile nakit harcayarak alınması düşünülen bir ürün Barter Ortak Pazarı’ndan temin edildiğinde de atıl olan kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi yapılmış olur.

 

Satışlarınızı Artırır

Yukarıda bahsedilen atıl kapasitenin işletilmesi neticesinde satışlar havuzuna bir de Barter modelini ekleyen firmanın satışlarının arttığından bahsetmek mümkündür. Üye firmaların Barter sistemini ek satışlar olarak kullanması dışındaki uygulamaları nakit akış dengesine müdahaleyi gerektirebilir. Bu duruma düşmeden planlı ve koordineli hareket ederek üyenin Barter modeline yaklaşımını alternatif olarak algılaması sağlanır.

1. Rotacity tarafından firmaya Barter Sistemi tanıtımı yapılır.

2. Firma Üyelik Sözleşmesi imzalar.

3. Üyelik dosyası kurul tarafından incelenir. Üye yapılır.

4. Arz ve Talep bilgileri kaydedilir. Sisteme duyurulur.

5. Seans oluşturulur. Taraflar bir araya getirilir.

6. Barter İşlemi için anlaşma sağlanır. İşleme onay verilir.

7.  Alıcı Barter Çeki Düzenler.

8. Satıcı hesabı alacaklandırılır.

9. Alıcı hesabı borçlandırılır.

 

Sistem Tanıtımı

Rotacity, barter havuzundan talep edilen mal veya hizmet mevcut içinde dahil değil ise firma araştırması, tespit, inceleme ve görüşmeler başlatır. Hedeflenen firmalar araştırılarak ön proje ile ziyaret edilir. Barter Sistemi hakkında bilgi verilir. Firmaya talep edilen ürün hakkında bilgi verilir. Firmanın incelemeleri sonucunda olumlu yaklaşımı olur ise iyelik müracaatını yapar.

 

Üyelik Sözleşmesi

Barter Sisteminden bahsedebilmek için Rotacity’nin kurup işlettiği sisteme üyelik sözleşmesi imzalayarak kayıtlı olmak gereklidir. Bu sürecin başka bir ifadesi de Barter Hesabı açtırmaktır. Bankalar ile çalışılırken açılan mevduat hesabı karşılığı, Barter sisteminde Barter Şirketleri bünyesinde bir Barter Hesabı açmaktır. Bu sürecin başında da mutlaka şart ve kuralların işletilebilmesi için sözleşme yapılır. Üyelik için bir üyelik bedeli ödemesi şarttır. Rotacity, üye olan her firmasından üyelik bedeli tahsil eder.

 

Üyelik Müracaatı

Üyelik sürecinin başlatılmasını talep eden firma gerekli hazırlıkları yapar. Bunun için Rotacity’nin istediği dokümanlar; Üyelik Sözleşmesi, Üye bilgi formu, Arz Bildirim Formu, Talep Bildirim Formu, Satış Yapılması Hedeflenen Firma Bilgileri Formu, Satınalma yapılan Referans Firma Bilgileri Formu, Faks Taahhütnamesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi, Faaliyet belgesi. Başlangıçta bu evraklar talep edilirken, ileride teminata dayalı bir alım işlemi yani kredi kullanımı söz konusu olduğunda mali ve kredi incelemesine kaynak teşkil edecek resmi onaylı dokümanlar da talep edilir.

 

İstenen Evraklar hazırlandığında Rotacity genel merkezine Broker aracılığı ile müracaat yapılır. Her müracaat Kurul tarafından incelenerek onaylanır. Onaylanmış her müracaat için bir Barter hesabı açılır.

 

Arz ve Talep Bilgilerinin Duyurulması

Barter havuzuna dahil olan her firmaya ait olan arz ve talep bilgileri Barter otomasyon sistemine kaydedilir. Arzlar özellikle e-mail, faks, çeşitli yayın organları ve internet aracılığı ile sisteme dahil diğer üyelere bildirilir. Barter Otomasyon sistemi hem kendisi tarafından ve hem de Barokerlar aracılığı ile karşılaştırma yapar. İncelemeler neticesinde karşılaştırılan her arz talep bir muhtemel işlem olarak algılanır. Bu yapı ayrı bir alanda otomatik takibe alınır.

 

Seans Takibi

Arz ve Talep karşılaştırması neticesinde muhtemel Barter işlemleri seans kapsamına alınır. Bu süreçte taraf üyeler Rotacity Brokerları aracılığı ile bir araya getirilir. Barter İşleminin gerçekleştirilmesi için gerekli desteği ve danışmanlığını sunarlar.

 

Yetki Kodu Talebi

Alıcı ve Satıcı üye anlaşmayı sağladıklarında Satıcı üye Rotacity Merkezini arayarak Barter işlemi hakkında bilgileri sunar ve onay talep eder. Rotacity Kredi Risk bölümü bu talebi incelemeye alır. Belirli değer altında olan işlemler talep anında neticelendirilirken, bir limit üzeri olan işlemler inceleme sürecine dahil edilir. Özellikle alıcı üyenin yeterli krediye sahip olup olmadığı araştırılarak şartlar uygun ise yetki kodu verilir. Yetki Kodu iletim sistemi işlem miktarına göre güvenlik unsurları kullanılır.

 

Barter Çeki

Satıcı üye temin ettiği yetki kodu bilgisini alıcı üyeye ileterek Barter Çeki kesmesini talep eder. Barter Çeki, barter işlemlerinin gerçekliğini ve muhasebeleştirilmesini sağlayan kıymetli bir evraktır. Barter Çeki uygulamada üç nüsha kullanılır. Çek alıcı, satıcı ve Rotacity taraflarına iletilir. Bu faaliyet sistem tarafından Satıcı sorumluluğuna verilmiştir. Barter işlemlerine ait çek nüshaları Rotacity Merkezine ulaştığı zaman Barter işlemi kesinlik kazanır. Hesap kapatılarak işlem sonu yapılır.

 

Barter İşleminin Kaydedilmesi

Barter işlemini gerçekleştiren üyelerin Barter hesapları Rotacity tarafından takip edilir. Ayrıca her üye kendi muhasebesinde Barter işlemlerini 120’li hesaplar altında kaydederek takip eder. Barter İşlemi neticesinde satış yapan üye Rotacity hesaplarında alacaklandırılır. Eş zamanlı olarak aynı işlemdeki alıcı üye borçlandırılır.